Předpis 403/1990 Sb.

Citace403/1990 Sb.
NázevZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
Částka69 (10. 10. 1990)
Účinnostod 1. 11. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
88 N. z. o zmírnění následků některých majetkových křivd
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
15/1959rušíVládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru 
71/1959rušíZákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku 
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
162/1989novelizujeDevizový zákon 
116/1990novelizujeZákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
Derogace pasivní
458/1990novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd1
528/1990novelizujeDevizový zákon2
137/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.3
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony4
115/1994novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.5
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony7
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech8
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník10
211/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů9
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci11


ISP (příhlásit)