Předpis 477/2005 Sb.

Citace477/2005 Sb.
NázevSdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
Částka166 (7. 12. 2005)
Účinnostod 7. 12. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963vztah kObčanský soudní řád 
40/1964vztah kObčanský zákoník 
87/1991vztah kZákon o mimosoudních rehabilitacích 
229/1991vztah kZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
480/1991vztah kZákon o době nesvobody 
243/1992vztah kZákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)