Předpis 312/2001 Sb.

Citace312/2001 Sb.
NázevZákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
Částka120 (6. 9. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
874 Vládní návrh zákona o státních hranicích
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 312/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
245/1921rušíZákon o státních hranicích 
237/1937rušíNařízení vlády, jímž se stanoví ukončení doby provádění rozhraničovacích ustanovení mezinárodních smluv 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona4


ISP (příhlásit)