Předpis 141/2001 Sb.

Citace141/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka57 (26. 4. 2001)
Účinnostod 1. 7. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
650 Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 141/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
526/1990novelizujeZákon o cenách 
587/1992novelizujeZákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
303/1993novelizujeZákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
Derogace pasivní
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních1
237/2004novelizujeZákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
Vztahuje se k
526/1990??Zákon o cenách 
526/1990??Zákon o cenách 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
303/1993??Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
303/1993??Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
Vztahováno k
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
354/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
354/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
237/2004??Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
237/2004??Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
580/2004??Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)