Předpis 378/2015 Sb.

Citace378/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka161 (28. 12. 2015)
Účinnostod 28. 12. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
445 Novela z. o ochraně spotřebitele

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 378/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
Vztahuje se k
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
Vztahováno k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 


ISP (příhlásit)