Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
319/1919Zákon, kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční2
322/1919Nařízení vlády republiky Československé o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinné době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní.1
324/1919Nařízení vlády republiky Československé o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách.1
327/1919Zákon o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně2
328/1919Zákon o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi2
329/1919Zákon o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové2
331/1919Zákon o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané2
333/1919Zákon o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest2
337/1919Nařízení vlády republiky Československé o obchodu rannými brambory.1
339/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských.2
340/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí čl. VII. zákona ze dne 23.května 1919, č.276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.2
347/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových.2
348/1919Nařízení vlády republiky Československé o poskytnutí drahotních přídavků státním zřízencům.1
351/1919Nařízení vlády republiky Československé ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty.1
353/1919Nařízení vlády republiky československé o rozdělení komise pro státní zkoušky judiciální a státovědecké v Praze.1
354/1919Nařízení vlády republiky Československé o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky.1
355/1919Nařízení vlády republiky Československé o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční.1
356/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č.207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků.2
357/1919Nařízení vlády republiky Československé o uvolnění obchodu se zrnkovou kávou.1
358/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou postiženým v Čechách.2

<<34567891011>>ISP (příhlásit)