Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
110/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů.1
111/1919Zákon, jímž se doplňuje § 303 trestního zákona1
113/1919Nařízení vlády republiky československé o obmezení výplat a zákazu vývozu.1
114/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.1
118/1919Nařízení vlády republiky československé o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek.1
119/1919Nařízení vlády republiky československé o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.1
122/1919Nařízení vlády republiky československé o státních zkouškách judicielních a státovědeckých.1
125/1919Nařízení vlády republiky československé o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu.1
126/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu a označení cenných papírů.1
129/1919Nařízení vlády republiky československé o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro.1
130/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís.113 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.1
134/1919Zákon, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud1
141/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.1
142/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy.1
152/1919Zákon o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně1
153/1919Zákon jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické1
155/1919Zákon, jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z.ř. č. 75 a čl.zák. XXXV: 1874 a VII: 18862
156/1919Zákon, kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční1
158/1919Nařízení vlády republiky československé, kterým se až na další zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.1
165/1919Nařízení vlády republiky československé, kterým se zrušuje úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím.1

<<1234567>>ISP (příhlásit)