Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení4
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny1
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků1
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí2
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)2
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
555/1992Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky1
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů15
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění3
593/1992Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů1
1/1993Ústava České republiky5
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance2
12/1993Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí1
13/1993Celní zákon1
16/1993Zákon České národní rady o dani silniční1
18/1993Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
77/1993Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1
96/1993Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.2

<<123456>>ISP (příhlásit)