Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů16
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění4
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele2
1/1993Ústava České republiky4
2/1993Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky1
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance1
16/1993Zákon České národní rady o dani silniční2
182/1993Zákon o Ústavním soudu2
38/1994Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů1
111/1994Zákon o silniční dopravě1
153/1994Zákon o zpravodajských službách České republiky4
200/1994Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1
269/1994Zákon o Rejstříku trestů1
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů5
58/1995Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů1
87/1995Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů2
89/1995Zákon o státní statistické službě1
90/1995Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny2
114/1995Zákon o vnitrozemské plavbě1

<<123456>>ISP (příhlásit)