Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů14
634/2004Zákon o správních poplatcích13
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)8
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích7
40/2009Zákon trestní zákoník7
89/2012Zákon občanský zákoník7
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců6
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty6
77/1997Zákon o státním podniku5
99/1963Občanský soudní řád4
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů4
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů4
117/1995Zákon o státní sociální podpoře4
155/1995Zákon o důchodovém pojištění4
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů4
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)4
21/1992Zákon o bankách3
1/1993Ústava České republiky3
153/1994Zákon o zpravodajských službách České republiky3
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů3

12345>>ISP (příhlásit)