Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)2
99/1963Občanský soudní řád4
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči2
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)8
483/1991Zákon České národní rady o České televizi1
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů4
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1
21/1992Zákon o bankách3
246/1992Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání1
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí1
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů14
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele2
1/1993Ústava České republiky3
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance1
16/1993Zákon České národní rady o dani silniční1
182/1993Zákon o Ústavním soudu1
111/1994Zákon o silniční dopravě1
153/1994Zákon o zpravodajských službách České republiky3

12345>>ISP (příhlásit)