Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
217/1919Nařízení vlády republiky Československé o sestavení likvidační bilance.1
225/1919Nařízení vlády republiky Československé, kterým se zrušují všechna dosavadní nařízení vajec se týkající.1
231/1919Nařízení vlády republiky Československé o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci1
234/1919Nařízení vlády republiky Československé o učitelské způsobilosti pro dvoutřídní školy obchodní.1
235/1919Nařízení vlády republiky Československé o některých změnách rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních.1
238/1919Nařízení vlády republiky Československé o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.1
246/1919Nařízení vlády republiky Československé o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.1
249/1919Zákon o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných technických sil do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd2
250/1919Zákon, kterým se zrušují zákony o certifikatistech2
251/1919Zákon, jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce2
252/1919Zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů2
253/1919Nařízení vlády republiky Československé o obchodu s lučebninami.1
254/1919Nařízení vlády republiky Československé o obchodu s hořčičným semenem.1
256/1919Nařízení vlády republiky Československé, že jest použíti ministerského nařízení ze dne 27.7.1907, z. ř. č. 193, na oddělení pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III.1
259/1919Zákon, kterým se povoluje státním zaměstnancům (zaměstnaným ve státních podnicích a fondech) mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí 19192
260/1919Zákon, kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti2
261/1919Zákon o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských2
262/1919Zákon o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní2
268/1919Zákon, jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků2
272/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon ze dne 10.4.1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde o železniční zřízence.2

<<123456789>>ISP (příhlásit)