Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1
99/1963Občanský soudní řád2
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)6
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů2
21/1992Zákon o bankách2
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů8
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele2
1/1993Ústava České republiky2
153/1994Zákon o zpravodajských službách České republiky2
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů3
87/1995Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1
114/1995Zákon o vnitrozemské plavbě1
155/1995Zákon o důchodovém pojištění2
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců2
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů1
85/1996Zákon o advokacii1
91/1996Zákon o krmivech1
97/1996Zákon o ochraně chmele1

12345>>ISP (příhlásit)