Předpis 150/2011 Sb.

Citace150/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Částka57 (6. 6. 2011)
Účinnostod 22. 6. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
192 Novela z. o Policii ČR
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 150/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii 
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
Derogace pasivní
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)2


ISP (příhlásit)