Předpis 159/2010 Sb.

Citace159/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Částka55 (21. 5. 2010)
Účinnostod 1. 7. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
746 Novela z. o pedagogických pracovnících

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 159/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 


ISP (příhlásit)