Předpis 109/2009 Sb.

Citace109/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Částka33 (27. 4. 2009)
Účinnostod 1. 6. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
481 Novela z. o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 109/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 


ISP (příhlásit)