Předpis 298/2020 Sb.

Citace298/2020 Sb.
NázevVyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
Částka114 (30. 6. 2020)
Účinnostod 1. 7. 2020

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
465/2009rušíVyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu 
Vztahuje se k
215/2004na základěZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 


ISP (příhlásit)