Předpis 212/2006 Sb.

Citace212/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka71 (19. 5. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1195 Vl.n.z. - emise skleníkových plynů
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 212/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší1
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů2
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
383/2012??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
383/2012??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 


ISP (příhlásit)