Předpis 78/2002 Sb.

Citace78/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
Částka34 (1. 3. 2002)
Účinnostod 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
896 Senátní návrh zákona o přestupcích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 78/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1
Vztahuje se k
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
Vztahováno k
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
334/2002??Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn 
218/2003??Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
150/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)