Předpis 357/1999 Sb.

Citace357/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 30. 12. 1999, zrušeno dnem 30. 8. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
192 Vládní novela zákona o odrůdách, osivu a sadbě rostlin
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 357/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
92/1996novelizujeZákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
Derogace pasivní
219/2003rušíZákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)1
Vztahuje se k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
Vztahováno k
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
219/2003??Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 


ISP (příhlásit)