Předpis 481/2020 Sb.

Citace481/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka196 (27. 11. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
734 Novela z. o pozemkových úpravách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 196 pod číslem 481/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)