Předpis 257/2014 Sb.

Citace257/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
Částka107 (19. 11. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
207 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 257/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 


ISP (příhlásit)