Předpis 360/2003 Sb.

Citace360/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka120 (29. 10. 2003)
Účinnostod 29. 10. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
234 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 360/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
Vztahuje se k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 


ISP (příhlásit)