Semináře VŽP

14. listopadu 2022
Akční plán pro chemickou recyklaci
Seminář organizovaný předsedkyní podvýboru pro environmentální legislativu EU Berenikou Peštovou, který se uskuteční v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pondělí 14. listopadu 2022 od 9:00 hodin, viz pozvánka.
22. června 2022
OD ZRNKA AŽ PO PŮLLITR – BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA

Seminář se koná pod záštitou zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven dne 22. června 2022 od 9:00 hod. v Poslanecké sněmovně – místnost č. 108 A – Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1.

16. června 2022
Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě

Kulatý stůl k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě se uskutečnil dne 16. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 176/4, místnost č. A 55 - zasedací místnost Alfréda Meissnera, viz pozvánka.

21. června 2022
Cirkulární ekonomika a její role v aktuální krizi
Krizový kulatý stůl se koná pod záštitou Výboru pro životní prostředí PS, viz pozvánka. Kulatý stůl lze sledovat prostřednictvím videokonference.
6. června 2022
Chemická recyklace
Seminář podvýboru pro environmentální legislativu EU, viz pozvánka. Seminář lze také sledovat naSTREAM 3.
12. dubna 2022
Zálohování plastových obalů
 ISP (příhlásit)