Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 32veřejnosti nepřístupná s výjimkou pozvaných hostů (18. listopadu 2020)
č. 31neveřejná, pouze pro přizvané hosty (4. listopadu 2020)
č. 30 (9. září 2020)
č. 29neveřejná (24. a 25. června 2020)
č. 28 (10. června 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 32 (18. listopadu 2020)
č. 31 (4. listopadu 2020)

další

Usnesení

č. 153k návrhu poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /ST 549/ (18. listopadu 2020)
č. 152k návrhu poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 526/ (18. listopadu 2020)
č. 151k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 508/ (18. listopadu 2020)
č. 155k Návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2021 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2022-2023 /ST 1066/ (18. listopadu 2020)
č. 157k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství, COM(2020) 642 final (18. listopadu 2020)

další

Semináře

Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností11. prosince 2020
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností
Videokonferenční seminář „Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové.
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?8. prosince 2020
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?
Videokonferenční parlamentní seminář "European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové v úterý 8. prosince 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?7. října 2020
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?
Videokonference"Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 7. října 2020 od 11:00 do 14:00 hodin.
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?2. července 2020
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
Seminář "Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?" pořádá výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 2. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, Praha 1.
Zeleň jako účinná klimatizace sídel1. července 2020
Zeleň jako účinná klimatizace sídel
Seminář "Zeleň jako účinná klimatizace sídel" se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 1. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 "Konírna".

další
ISP (příhlásit)