Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 24 (19. února 2020)
č. 23 (8. ledna 2020)
č. 22 (13. listopadu 2019)
č. 21 (18. září 2019)
č. 20 (4. září 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 23 (8. ledna 2020)
č. 22 (13. listopadu 2019)

další

Usnesení

č. 102Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /ST 514/ (19. února 2020)
č. 110k Dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem - COM(2019) 557 final (19. února 2020)
č. 109ke Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2018 /ST 698/ (19. února 2020)
č. 108k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 531/ (19. února 2020)
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (19. února 2020)

další

Semináře

18. února 2020
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody
Seminář „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarovév úterý 18. února 2020 od 09:00 do 12:45 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 „Konírna“.
18. února 2020
Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?
Dne 18. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma "Klecové chovy slepic - patří ještě do 21. století?".
4. února 2020
Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?
Dne 4. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“.
17. září 2019
Finance tváří v tvář změně klimatu
Seminář Finance tváří v tvář změně klimatu pod záštitou poslankyně Ing. Dany Balcarové se uskutečnil v úterý 17. září 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v jednací místnosti č. E48, "konírna", Malostranské nám. 7/19.
1. října 2019
Odpady a oběhové hospodářství
Seminář Odpady a oběhové hospodářství pod záštitou poslance Františka Elfmarka se uskuteční v úterý 1. října 2019 od 9.00 do 14.00 hodin v jednací místnosti č. E48 "konírna", Malostranské nám. 7/19.

další
ISP (příhlásit)