Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 30 (9. září 2020)
č. 29neveřejná (24. a 25. června 2020)
č. 28 (10. června 2020)
č. 27veřejnosti nepřístupná (13. května 2020)
č. 26neveřejná (29. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 30 (9. září 2020)
č. 29 (24. a 25. června 2020)

další

Usnesení

č. 137k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení (9. září 2020)
č. 142k informaci Ministerstva životního prostředí o možnostech regulace návštěvnosti zvláště chráněných území v kontextu ochrany přírody a souvisejících legislativních změn (9. září 2020)
č. 141k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života - COM(2020) 380 final (9. září 2020)
č. 140k Dokumentu EU: Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci - COM(2020) 460 final (9. září 2020)
č. 139k Dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový akční plán pro oběhové hospodářství - Čistší a konkurenceschopnější Evropa - COM(2020) 98 final (9. září 2020)

další

Semináře

Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?2. července 2020
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
Seminář "Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?" pořádá výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 2. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, Praha 1.
Zeleň jako účinná klimatizace sídel1. července 2020
Zeleň jako účinná klimatizace sídel"
Seminář "Zeleň jako účinná klimatizace sídel" se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 1. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 "Konírna".
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody18. února 2020
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody
Seminář „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarovév úterý 18. února 2020 od 09:00 do 12:45 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, místnost č. E48 „Konírna“.
Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?18. února 2020
Klecové chovy slepic – patří ještě do 21. století?
Dne 18. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma "Klecové chovy slepic - patří ještě do 21. století?".
Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?4. února 2020
Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?
Dne 4. února 2020 proběhl pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové kulatý stůl na téma „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“.

další
ISP (příhlásit)