Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí VŽP

č. 1 (24. listopadu 2021) 
č. 2 (8. prosince 2021) 
č. 3 (19. ledna 2022) ISP (příhlásit)