Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí VŽP

č. 1 (24. listopadu 2021) 
č. 2 (8. prosince 2021) 
č. 3 (19. ledna 2022) - protiepid.opatření zased.místnost-omez.kapacita 
č. 4 (23. února 2022) 
č. 5 (9. března 2022) 
č. 6 (30. března 2022) 
č. 7 (13. dubna 2022) 
č. 8 (18. a 19. května 2022) 
č. 9 (8. června 2022) 
č. 10 (23. června 2022) 
č. 11 (8. července 2022) 
č. 12 (31. srpna 2022) ISP (příhlásit)