Semináře
Diskuse k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (10. ledna 2024)

Dne 10. ledna 2024 proběhla v budově PS v Sálu státních aktů odborná debata na téma „Diskuse k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu“. Viz pozvánka. Debatu je možné přehrát z videoarchivu zde.

Záštitu nad Diskusí k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu převzal Výbor pro životní prostředí a Zemědělský výbor ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

Pozvánka

Diskuse k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (10. ledna 2024) (Dokument PDF, 199 KB) 

Dokumenty a prezentace

Drahovzal_Ochrana ZPF-pohled SMOCR-10.1.2024.pdf (Dokument PDF, 1009 KB) 
Lehejcek_ZPF_PSP_10012024.pdf (Dokument PDF, 560 KB) 
Pycha_NZ o ochrane ZPF 2024.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 

MP3

20240110_VZP_Ochrana zemedelskeho pudniho fondu.MP3 (Dokument, 70 MB) ISP (příhlásit)