Semináře
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173) (10. října 2018)

Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uspořádala ve středu 10. října 2018 pracovní kulatý stůl k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173).

Účelem kulatého stolu bylo diskutovat momentálně projednávanou novelu zákona i zákon jako celek. Zákon o ekologické újmě zapracovává příslušný předpis Evropských společenství aupravuje práva a povinnosti při předcházení ekologické újmě na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě a při její nápravě.

Projednávaná novela napravuje nesprávnou implementaci a jednoznačně vymezuje práva apovinnosti neziskových organizací v jednání o ekologické újmě. V České republice, na rozdíl od zemí EU, nebyl zákon o předcházení ekologické újmě ani jednou v praxi využit. Na kulatém stole proto chceme otevřít diskuzi o funkčnosti zákona.

K zákonu byl připraven materiál Parlamentního institutu, který analyzuje situaci v zemích Evropské unie a je dostupný nahttp://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?lp=1

Pozvánka

Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173) (10. října 2018) 

Dokumenty a prezentace

PREZENTACE_MZP-Dvorak.ppt (Dokument, 2 MB) 

MP3

AUDIO 2018 10 10 Ekoujma.MP3 (Dokument, 26 MB) 

Foto

EkolUj-6200.jpg (Dokument, 486 KB) EkolUj-6201.jpg (Dokument, 436 KB) EkolUj-6221.jpg (Dokument, 417 KB) EkolUj-6223.jpg (Dokument, 387 KB)ISP (příhlásit)