Stenografický zápis 20. schůze, 26. září 2003


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šustr


27. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Bratský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.59 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


44. Návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor Milan Balabán
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Michal Doktor


45. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Býček


43. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 425/

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Grůza


48. Návrh postupu při zapracování legislativně technických úprav do návrhů zákonů

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 310/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Jan Kasal


29. Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové, Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. /sněmovní tisk 336/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec František Beneš
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Radim Turek
Poslanec Zbyněk Novotný


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve14.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 401/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jan Mládek


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Robert Vokáč


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno v 16.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.12 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Václav Exner


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Krajíček


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Alena Páralová


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Opálka


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Zralý


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Lucie Talmanová


40. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 392/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Václavek


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 17.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP