(14.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 85 a táži se, kdo je pro. Stanoviska jsem připomínal před chvílí, takže je nemusím opakovat. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 101, proti 92 z přítomných 198 poslanců. Znamená to, že návrh byl přijat.

 

Vyčkáme opět kontroly. Je to v pořádku, takže toto hlasování už nebudeme opakovat.

Mohu přednést návrh na závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové, Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002, podle sněmovního tisku 336, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 86, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 104, proti 58. Tento návrh byl přijat a my jsme ukončili třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Promiňte, pane předsedající, ještě budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení, který máme ve sněmovním tisku 336/3. Moje stanovisko je kladné. (Stanovisko předkladatelky je záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 87, které jsem zahájil. Kdo s návrhem doprovodného usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 107, proti 66. I tento návrh byl přijat.

 

Vyrovnali jsme se se třetím čtením zákona i s doprovodným usnesením. Děkuji paní poslankyni Šedivé i panu poslanci Novotnému.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní. (Nesrozumitelné výkřiky ze sálu.) Samozřejmě, mají pravdu ti, kteří připomínají, že jsme přijali návrh pana poslance Šustra a tento tisk jsme zařadili na konec.

 

Před třemi minutami uplynula lhůta, kdy můžeme projednávat další bod, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 402/ - třetí čtení

 

Prosím, aby dvojice pánů Sobotka a Kalousek zaujala místo u stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou ve sněmovním tisku 402/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dovolte mi, abych v rámci třetího čtení vyjádřil svůj názor na sněmovní tisk 402, kterým je novela zákona o dani z příjmu. Tento vládní návrh novely zákona o dani z příjmu je v důvodové zprávě označen také jako návrh navazující na závěry koaličních jednání o reformě veřejných financí a na materiál "Daňová politika vlády v letech 2004 - 2006".

Vzhledem k tomu, že o celkových záměrech vlády v oblasti daňové politiky do roku 2006 zde zatím nepadlo pořádné slovo, považuji za nutné se nejdříve vyjádřit k deklarované daňové politice vlády jako celku, neboť otázky daně z příjmu jsou pouze dílčí a návaznou součástí celkové strategie vlády v oblasti daňové politiky. Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně dosud oficiálně zmíněnou daňovou politiku vlády do roku 2006 nikdo nepředstavil nebo nebyl schopen představit, chtěl bych podotknout, že se ve svých názorech musím řídit pouze materiálem Ministerstva financí s názvem "Rozpočtový výhled 2003 - 2006, koncepce reformy veřejných rozpočtů" z května 2003.

V prvé řadě bych chtěl konstatovat, že deklarovaná daňová politika vlády do roku 2006 má přinést celkové zvýšení daňového zatížení o zhruba 82 mld. Kč, a to zejména prostřednictvím zvýšení sazeb DPH, což bude zvýšení o 60 mld. Kč, spotřebních daní o 49 mld. Kč a daní z nemovitostí a místních poplatků, což bude zvýšení o 4,8 mld. Kč.

Složená daňová kvóta tak v roce 2004 vyskočí na rekordní hodnoty. Takováto expanzivní daňová politika vlády jasně prokazuje, jak zásadně chybné strategicko-ekonomické úvahy současná vláda uvádí. Vláda totiž nechce nebo není schopna si uvědomit, že dnes již zadýchávající se česká ekonomika je z podstatné části financována pouze enormním nárůstem státního dluhu a dluhem financovaný ekonomický růst není dlouhodobě udržitelný. Jde totiž o to, že rychle rostoucí státní dluhy spolykají velkou část zdrojů pro další rozvoj podnikatelských aktivit, a tedy další růst ekonomiky.

Pro dokreslení tohoto tvrzení bych chtěl uvést, že zatímco mezi roky 1998 a 2002 na jedné straně vzrostl čistý úvěr vládě o 168 mld. Kč, tak zdroje neboli úvěry domácím podnikům poklesly o 391 mld. Kč. Z uvedených čísel je doufám zřejmé, jaký sací efekt vládní dluhy na trhu zdrojů pro podnikání vytvářejí. Právě uvědomění si této charakteristiky musí být zejména u pořádné reformy veřejných financí stěžejní.

Tolik na úvod celkové daňové politiky vlády, neboť jak jsem zmínil, dosud nám ji nikdo nepředstavil, dosud ji nikdo tady nediskutoval a tento návrh zákona o dani z příjmu je její nedílnou součástí.

Dále k samotnému návrhu, k tisku 402, bych chtěl říci, že mám pocit, že tato novela zákona o dani z příjmu se stala klíčovým nástrojem daňového třídního boje vyhlášeného vládní koalicí osobám samostatně výdělečně činným. Lapidárně řečeno, tato novela zákona o dani z příjmu se dá nazvat vládním daňovým kladivem na živnostníky. O co totiž v této vládní novele daňového zákona skutečně jde, lze ukázat na předpokládaných dopadech na veřejné rozpočty, jak to plyne z tabulky na straně 90 důvodové zprávy, kde předkladatelé uvádějí, že daňová opatření na straně podniků znamenají do roku 2006 pro podniky zisk 43 mld. Kč, daňová opatření na straně osob samostatně výdělečně činných znamenají do roku 2006 pro živnostníky ztrátu 5,8 mld. Kč a dále daňová opatření na straně občanů znamenají do roku 2006 zisk 2,4 mld. Kč pouze díky zvýšení odpočitatelné položky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP