(14.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Navrhovaná novela tedy rozevírá sazby daně z příjmu mezi fyzickými a právnickými osobami, což je ekonomicky zcela pochybný postup, který otevírá pouze prostor pro legální daňové úniky a zároveň vědomě preferuje podnikání právnických osob před podnikáním fyzických osob. Takováto sazbově daňová diskriminace podnikajících fyzických osob by měla být sama o sobě varující.

Třetí rovinou tohoto návrhu je pohled na průběh legislativního procesu zde ve sněmovně a ve výborech. Chtěl bych zrekapitulovat, že k tomuto - a podle premiéra v koalici řádně vydiskutovanému a promyšlenému - návrhu podali poslanci pouze za vládní koalici 33 stran pozměňovacích návrhů, neboli celkem 85 pozměňovacích návrhů. Z toho zhruba 40 pozměňovacích návrhů podalo samotné Ministerstvo financí prostřednictvím kolegy Mládka. Toto vše svědčí o opaku slov premiéra Špidly, že tento daňový zákon je vydiskutovaný a promyšlený. Pravý opak je pravdou. Osmdesát pět návrhů od vlastních vládních poslanců, z toho 40 z dílny Ministerstva financí, svědčí o tom, že tento návrh se nedá nazvat jinak než legislativní paskvil.

Závěrem bych chtěl shrnout, že poslanecký klub ODS tento návrh daňového zákona kategoricky nepodpoří, neboť za prvé nehodláme ani náznakem podporovat zcela chybnou celkovou daňovou politiku vlády, která z kapes daňových poplatníků vytáhne dalších 75 miliard korun. Za druhé - nehodláme ani náznakem podporovat tento samotný návrh, neboť není ničím jiným než nástrojem daňového třídního boje. Za třetí - nehodláme ani náznakem podporovat tento vládní návrh zákona, neboť je to podle našeho názoru legislativní paskvil, o čemž svědčí fakt 85 pozměňovacích návrhů od poslanců vládní koalice, z toho 40 z Ministerstva financí. Říkáme tedy kategorické ne drastickému zdaňování, říkáme kategorické ne daňovému kladivu na živnostníky, říkáme kategorické ne tvorbě legislativního paskvilu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nevidím. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Přihlásil se předseda klubu Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS požádat o třičtvrtěhodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže budeme pokračovat v 15 hodin. Prosím pány předsedy poslaneckých klubů, aby byli na telefonu, protože nevylučuji, že budou vyzváni ke krátké schůze, abychom se poradili, jak s časem poslanců a poslankyň naložit v pátečním odpoledni.

 

(Jednání přerušeno ve14.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP