(13.50 hodin)

Poslanec Zbyněk Novotný: Dalším bodem je bod uvedený pod bodem A1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj - kladné, předkladatelka - kladné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 172, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dalším bodem je bod A2. Stanovisko kladné. (Předkladatelka - kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 77. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem - ze 198 hlasujících bylo 169 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dalším bodem je bod E1. (Námitky.) Stanovisko záporné. (Předkladatelka - záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě jednou se táži, který bod je předmětem hlasování.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: E1. (Námitky.) B1. B jako bába. (Poznámky v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: B1 je hlasovatelný, protože nebyl přijat návrh F1. Takže B1 je hlasovatelný. Stanoviska jste slyšeli.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 67, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dalším bodem v pořadí je bod D1. Stanovisko kladné. (Předkladatelka - záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". (Hlasy: Nefunguje.) Nefunguje.

 

Ještě jednou. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 79. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 38, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Posledním bodem je bod E1. Stanovisko záporné. (Předkladatelka - kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 80. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". (Technická poznámka.)

Přerušuji hlasování, protože se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, domnívám se, pokud jsme odhlasovali bod A, že bod E je nehlasovatelný, protože se rozhoduje o stejné věci, to znamená o lhůtách. (Předkladatelka nesouhlasí. Protichůdné názory z pléna.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dáme panu zpravodaji čas. (Konzultace zpravodaje.) Pane zpravodaji, máte prostor.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Jedná se o dvě různá písmena, takže se domnívám, že bychom o tom mohli rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O návrhu pod písmenem E1. (Předkladatelka souhlasí.) Paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Věcně se jedná o to, že nyní budeme hlasovat o době, na kterou se prodlužuje existence Fondu dětí a mládeže. Původní návrh předkladatelů předpokládal půl roku, po diskusi v Poslanecké sněmovně se předpokládá prodloužit na celý rok 2004. O tom budeme nyní hlasovat. Já tento návrh doporučuji, protože jinak je možné, že se výběrové řízení nestihne... (Přerušena předsedajícím.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, to už je téměř nad rámec faktické poznámky. Přesto děkuji.

 

Rozhodneme - souhlasí-li pan poslanec Pleva - v hlasování pořadové číslo 81, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 97, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Pane předsedající, podle mého názoru jsme proceduře hlasování podrobili všechny předložené pozměňovací návrh a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Proběhne kontrola hlasovacího zařízení či výstupu z hlasovacího zařízení ohledně posledního hlasování. Hlásí se v tuto chvíli poslanec Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem s podivem zjistil, přestože jsem hlasoval pro, že na sjetině mám X. Zpochybňuji tedy hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Urbana, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 hlasujících bylo pro 148, proti 13.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o bodu E1. Připomínám, že za navrhovatele paní poslankyně Hana Šedivá tento návrh doporučuje. Stanovisko pana zpravodaje je negativní, pamatuji-li si dobře. Je tomu tak.

 

Takže v tuto chvíli jsem zahájil hlasování pořadové číslo 83. Kdo s návrhem E1 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Zkontrolujte si prosím hlasovací zařízení, zdali odpovídá světélko vašemu přání. Kdo je proti?

Ze 198 hlasujících - paní místopředsedkyně Němcová nemůže hlasovat, takže já vznáším námitky za ni. (Poznámka paní poslankyně Němcové.) Takže nevznáší námitku. Ze 198 hlasujících bylo pro 95, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Já se moc omlouvám, ale my jsme se s kolegou Titzem pokoušeli hlasovat a nefungovalo nám hlasovací zařízení. Takže zpochybňujeme toto hlasování a prosíme o opakování hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Protože jsem byl svědkem, že totéž se přihodilo paní místopředsedkyni Němcové, tak oživíme hlasovací zařízení tím, že vás všechny odhlásím, a prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Turka. Kdo s ní souhlasí, ať v hlasování pořadové číslo 84, které jsem právě zahájil, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo, ze 196 hlasujících bylo pro 132, proti 23, takže námitce bylo vyhověno.

 

Můžeme hlasování o bodu E1 opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP