(9.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

To, že se dnes lidem v této republice - a troufnu si říci většině lidem - nežije dobře, je právě důsledkem toho, že za vlády ODS se Česká republika nemohla chovat ekonomicky. Vzpomeňme si na to "zhasněme, a pak až rozsvítíme, tak budeme dělat, že se všecko stalo správně". Vzpomeňme si na to, kudy šly ty miliardy a desítky miliard a stovky miliard prostřednictvím úvěrů přes banky nevratně dnes ke Koženým. To přece nemůže ten, kdo nás včera dával dohromady, a za všechny budu jmenovat jenom ctěného kolegu Roučka, myslet vážně.

Já zde prohlašuji, že Komunistická strana Čech a Moravy se vysloví v hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě pozitivně ne proto, že bychom byli nějací přátelé ODS, ale právě proto, že chceme, aby se lidem v této zemi žilo lépe, aby se výsledky voleb, které proběhly v roce 2002, realizovaly i v praxi, aby se realizoval obrat doleva, čili v zájmu většiny občanů této republiky. (Ohlas v sále.)

Chci říci, navzdory všem spekulacím, že poslanecký klub KSČM bude sedět v této sněmovně a bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Ne proto, že chceme nahrát ODS. To by bylo ještě horší, než je teď.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu. Hlas: To je logika!)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tlustý. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážení spoluobčané, dovolte mi zopakovat ten nejvýznamnější důvod, který včera padl v rozpravě a který myslím dokonale a srozumitelně vysvětluje, proč 58 poslanců ODS v hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Vladimíra Špidly tento návrh podpoří. Každé další dva dny existence Špidlovy vlády jenom v podobě dluhu ve státním rozpočtu, zadlužení této země, reprezentují jednu miliardu Kč. Každé dva dny této vlády, a to dokonce i o víkendech, o svátcích a o prázdninách. Myslím si, že není možné tolerovat existenci vlády, která každý jeden den prohlubuje zadlužení tohoto státu o půl miliardy Kč.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, který se hlásí. Mezitím sdělím, že pan poslanec Pelc má náhradní kartu č. 4.

A nyní vystoupí premiér české vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně vážení poslanci, včerejší rozprava byla velmi bohatá a jsem rád, že proběhla, protože umožnila znovu konfrontovat základní politická východiska politických směrů zastoupených ve sněmovně, politických směrů, které dostaly odpovídající sílu díky mandátů od voličů.

Stručně řečeno - prokázalo se, že vládní koalice vytvořila efektivní platformu pro koncepci sociálně tržního a ekologicky citlivého hospodářství. To je základní politické sdělení. Ukázalo se také, že tato koncepce je z pochopitelných důvodů, a mě to nepohoršuje, kritizována ostře zprava a kritizována ostře i zleva. Zleva byla kritizována, protože je tržní, a pokud si dobře interpretuji výrok pana poslance Ransdorfa, že okamžik střetu si zvolí komunistická strana sama, vypadá to stručně řečeno tak, že pan poslanec Ransdorf a současně i celé jeho politické hnutí je přesvědčeno a žije v očekávání něčeho nového, nějaké nové socialistické revoluce. Zřejmě je to koncepce, je to politická koncepce, je zastoupena v českém parlamentě. Zprava ta kritika byla naopak zaměřena na slovo sociální. Opět bez nejmenších pochyb je zřejmé, že základní koncepcí Občanské demokratické strany je všemi možnými prostředky provést destrukci sociálního státu a vytvořit stát - něco na způsob demokratizovaného Ruska, alespoň tak se zdálo, že zněly argumenty. (Ohlas v sále.)

Dámy a pánové, není lehké vést koaliční vládu. Není lehké pro žádného koaličního partnera v dlouhém a komplikovaném dialogu nalézat odpovědi na otázky, které jsou základního rázu, i na otázky, které jsou otázkami konkrétní politické taktiky a konkrétních politických situací. Vládní koalice to zvládá. Vládní koalice předložila programové prohlášení, které nepochybně má být základem pro posuzování důvěry a nedůvěry vládě. Toto programové prohlášení nebylo v debatě vážným způsobem zpochybněno jako realistické od samého počátku a nebylo ani zpochybněno jako text, který by nebyl plněn.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP