Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. září 2003 v 9.07 hodin

Přítomno: 199 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji čtvrtý jednací den 20. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré ráno.

Prosím vás, abyste se obligátně všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty, jak to již učinili pan poslanec Karel Černý, který má náhradní kartu č. 2, a pan poslanec Oldřich Vojíř, který má náhradní kartu č. 7.

Sděluji vám, že trvá omluva pana poslance Josefa Mandíka. Další omluvy jsem neobdržel.

Hlásí se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám jednu prosbu jako zpravodaj k tisku 365 - o rozpočtovém určení výnosů některých daní. Prosím, aby hlasování ve třetím čtení bylo zařazeno jako poslední hlasování dnešního dne, neboť je tam potřeba vyjasnit ještě některé věci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, rozumím.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám sdělil, že co se týče lhůt jednotlivých zákonů a třetích čtení, je situace taková, že jsme schopni dnes vlastně všechny zákony projednat. Je tam jediný zákon, jemuž lhůta uplyne dnes až v 15.30 odpoledne. Ale jinak všechny zákony jsou dnes projednatelné. Sděluji vám tedy, že teoreticky, samozřejmě podle vyžádaných přestávek a podobně, se dá programem dnešní schůze celá 20. schůze Poslanecké sněmovny uzavřít. Ale záleží na tom, jaký bude průběh jednání.

Dnešní jednání bychom zahájili hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě a pak se budeme věnovat pevně zařazeným bodům, což jsou vrácené návrhy zákonů ze Senátu, spotřební daň a přejdeme k návrhům zákonů ve třetím čtení.

 

Tak. Jak jsme si domluvili, máme nyní před sebou bod

 

27.
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

 

Včera probíhala rozprava, žádné další písemné přihlášky nemám. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčík.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená odvolávaná vládo, kolegyně a kolegové. Protože jsem pečlivě sledoval jako mnozí z vás ostatních včerejší rozpravu, musím uvést některé věci v rozpravě zaznělé na správnou míru.

Vedle toho, že zněla oprávněná kritika na činnost této vlády, na činnost vlády předchozí, zněla i oprávněná kritika na činnost vlád, které stavěly ony základy toho špatně postaveného domu, o kterém jsem hovořil v tomto sále v době, když diskuse o reformě financí byla ještě velmi mladá, na činnost vlád ODS, které ty základy stavěly. Postavily je velmi špatně a díky tomu, že se tak špatně postavily tyto základy, tak utekly stovky miliard, které mohly být použity pro zlepšení ekonomiky a zlepšení života lidí.

Na správnou - čili pravou, jak jsem slyšel zde zezadu - míru musím uvést ty řeči, které dávaly dohromady opozici komunistickou čili levicovou a opozici zprava čili ODS, jako bychom byli svázáni jednou pupeční šňůrou. Není tomu tak. My jsme vždycky byli největšími kritiky i vlád Václava Klause, i vlád ODS. A dokonce si troufnu říci, většími kritiky, než jsme dnes kritiky vlády Vladimíra Špidly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP