(9.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Jsme v prvním roce vlády a část úkolů je již splněna a větší část úkolů je stále ještě před námi. Jsem přesvědčen, že vláda své programové prohlášení dokáže do konce volebního období splnit takřka bezezbytku.

Děkuji. (Potlesk poslaneckých klubů koalice.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych připomněl, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, pana poslance Petra Bratského a pana poslance Vladimíra Říhu, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena. (Provádí se losování poslance, od něhož bude zahájeno pořadí hlasování.)

Konstatuji, že vylosovaným poslancem je pan poslanec Jaroslav Zvěřina. (Veselost ve sněmovně.) Prosím o klid.

Připomenu ještě, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu", a jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Upozorňuji vás, že jakýkoli jiný projev poslance se považuje také za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je mohl sám v souladu s jednacím řádem opakovat.

A nyní přikročíme k hlasování. Nejdříve přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru."

 

Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se.

 

Zahajuji tedy hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Pro návrh.

Poslanec Libor Ambrozek: Proti návrhu.

Poslanec Vlastislav Antolák: Pro návrh.

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Proti návrhu.

Poslanec Walter Bartoš: Pro návrh.

Poslankyně Marta Bayerová: Pro návrh.

Poslanec František Beneš: Pro návrh.

Poslanec Miroslav Beneš: Pro návrh.

Poslanec Milan Bičík: Pro návrh.

Poslanec Marian Bielesz: Proti návrhu.

Poslanec Jiří Bílý: Pro návrh.

Poslanec Jiří Bíža: Pro návrh.

Poslankyně Jarmila Boháčková: Proti návrhu.

Poslanec Robin Böhnisch: Proti návrhu.

Poslanec Petr Braný: Pro návrh.

Poslanec Petr Bratský: Pro návrh.

Poslankyně Ludmila Brynychová: Pro návrh.

Poslankyně Petra Buzková: Proti návrhu.

Poslanec Ladislav Býček: Pro návrh.

Poslanec Milan Cabrnoch: Pro návrh.

Poslanec Vladimír Čada: Proti návrhu.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pro návrh.

Poslanec Alexander Černý: Pro návrh.

Poslanec Karel Černý: Proti návrhu.

Poslankyně Anna Čurdová: Proti návrhu.

Poslanec Vlastimil Dlab: Pro návrh.

Poslanec Michal Doktor: Pro návrh.

Poslanec Jiří Dolejš: Pro návrh.

Poslanec Vladimír Doležal: Pro návrh.

Poslanec Pavel Dostál: Proti návrhu.

Poslankyně Kateřina Dostálová: Pro návrh.

Poslanec Tomáš Dub: Pro návrh.

Poslankyně Eva Dundáčková: Pro návrh.

Poslanec Milan Ekert: Proti návrhu.

Poslankyně Milada Emmerová: Proti návrhu.

Poslanec Václav Exner: Pro návrh.

Poslanec Hynek Fajmon: Pro návrh.

Poslankyně Jiřina Fialová: Pro návrh.

Poslanec Vojtěch Filip: Pro návrh.

Poslankyně Taťána Fischerová: Proti návrhu.

Poslanec Václav Frank: Pro návrh.

Poslanec Jaroslav Gongol: Pro návrh.

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pro návrh.

Poslanec Stanislav Grospič: Pro návrh.

Poslanec Stanislav Gross: Proti návrhu.

Poslankyně Jitka Gruntová: Pro návrh.

Poslanec Jan Grůza: Proti návrhu.

Poslanec Jiří Hanuš: Proti návrhu.

Poslanec Tomáš Hasil: Pro návrh.

Poslanec Michal Hašek: Proti návrhu.

Poslanec Pavel Hojda: Pro návrh.

Poslanec Josef Hojdar: Zdržel se.

Poslanec Vilém Holáň: Proti návrhu.

Poslanec Pavel Hönig: Proti návrhu.

Poslankyně Zdeňka Horníková: Pro návrh.

Poslanec Ludvík Hovorka: Proti návrhu.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pro návrh.

Poslanec Radim Chytka: Pro návrh.

Poslanec Petr Ibl: Proti návrhu.

Poslanec Josef Janeček: Proti návrhu.

Poslanec Libor Ježek: Pro návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP