(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo souhlasí s těmito návrhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 137, proti 54.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme se vypořádali s blokem G pana poslance Mládka, protože body 4 a 13 jsme zamítli a bod 7 byl schválen již před hlasováním o usnesení rozpočtového výboru. Body 14, 15 a 16 byly schváleny současně s usnesením rozpočtového výboru.

Budeme nyní hlasovat o bodu J po alternativách pana poslance Doktora. Souhlasí pan poslanec Doktor shora dolů? Ano, takže budeme hlasovat o alternativě J.b) poslanec Doktor - 1 800 000 Kč. Nesouhlas. (Předkladatel rovněž nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Doktora, alternativa b), ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 57, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Alternativa 1,5 milionu pana poslance Doktora nedosáhla koaliční shody, nemohu ji proto sněmovně doporučit. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Doktora pod písmenem J alternativa a), ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 59, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme se podle mého názoru, pane předsedající, vypořádali s výjimkou doprovodného usnesení se všemi pozměňovacími návrhy. Takže nyní doporučuji, nejsou-li námitky, hlasovat o návrhu zákona jako o celku a poté o doprovodném usnesení pana poslance Beneše v případě že návrh zákona bude přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím, souhlasí všichni, takže přečtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 402, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 122, které jsem zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 100, proti 97. Tento návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o doprovodném usnesení. Názory, pánové? (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel: Nadbytečné usnesení, nesouhlas.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 123. Kdo s usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 197 přítomných pro 43, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Já mohu konstatovat, že jsme projednali bod 31, pogratulovat panu ministrovi, poděkovat panu zpravodaji.

 

A můžeme se pustit do projednávání dalšího bodu, kterým je

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb.,
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
/sněmovní tisk 401/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujali pan ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru Jan Mládek. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 401/3.

Já otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Hlásí se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v otevřené rozpravě načetl dvě legislativně technická upřesnění daného textu, který je předložen. Obě dvě se týkají pozměňovacího návrhu pod písmenem C3.

První je, že v úvodní větě písmene 3 se slovo "část" nahradí slovem "v článku III," atd. To je celé.

A za druhé. V případě přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem C3 je nutné změnit název zákona. To znamená, že za stávající název zákona by se na konci doplnila slova "a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů".

To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Mně se zdá, že by neměly být námitky s konstatováním, že to jsou legislativně technické připomínky.

Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím a ptám se pane ministra, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak, takže prosím pana poslance Mládka, aby předstoupil k mikrofonu a seznámil sněmovnu se svou představou o projednávání tohoto návrhu.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl proceduru, jak vás provedeme tímto hlasováním.

K zákonu přišly pozměňovací návrhy od rozpočtového výboru pod písmenem A, od výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod písmenem B, od pana kolegy Antonína Macháčka pod písmenem C, od pana poslance Tomáše Kvapila pod písmenem D a od poslance Radko Martínka pod písmenem E.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy rozpočtového výboru a výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsou občas překrývající se, navrhuji hlasování po bodech, po jednotlivých paragrafech a v několika případech se některé návrhy stanou nehlasovatelné. Například u § 5 budeme hlasovat o návrhu B3, poté návrh D1 je víceméně legislativně technickou změnou, byť tedy je podán jako pozměňovací návrh, a dále je třeba hlasovat o návrhu C1.

V případě § 10 odst. 1 budeme jako první hlasovat o návrhu D2 a v případě, že bude schválen, tak se vylučují pozměňovací návrhy A7 a B7. V případě § 10 odst. 4 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1 a v případě, že ho schválíme, učiníme nehlasovatelnými zbývající dva návrhy, tj. návrh B9 a D3.

Ještě na úvod bych si dovolil přednést podmíněnou technicko-legislativní změnu. Pokud schválíme pozměňovací návrh A4 nebo B6, je třeba provést tuto úpravu: v článku IV se slova "a § 6 odst. 3" zrušují.

Tolik návrh procedury. V podstatě je to hlasování bod po bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji pane zpravodaji. Protože jste navrhl proceduru, která se bezpečně kryje s procedurou, tak jak ji naznačuje zákon o jednacím řádu, nemyslím si, že je nutné o té proceduře hlasovat. S tím, že bych vás chtěl poprosit, abyste upozornil na konflikt bodů, tak jak jste to učinil teď ve své úvodní řeči, až na ně přijde řada.

Nejsou-li námitky, pustíme se do hlasování. Nejsou námitky, tak prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP