(15.00 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: E2 - poslanec Gongol. Nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování. Promiňte, hlasování pořadové číslo 103 je neplatné. Poslanec Cabrnoch nám chce sdělit nějakou zajímavou informaci.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v minulém hlasování jsem hlasoval pro, na sjetině, jak jsem se dozvěděl, mám křížek, tedy zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o vaší námitce v hlasování pořadové číslo 104. Kdo s ní souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo 169 pro, 5 proti. Námitka pana poslance Cabrnocha byla přijata.

 

Budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Gongola. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Opakuji tedy hlasování. V hlasování pořadové číslo 105 se ptám, kdo s návrhem souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 97, proti také 97. Takže návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E2 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 97, proti 94. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E3 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 107. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 98, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E4 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 108. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 97, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E5 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 97, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E6 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 96, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E7 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 111. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 97, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E8, varianta A - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 40, proti 149. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tentýž bod, varianta B - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 113, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 40, proti 146. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bod E9 - poslanec Gongol - je tak, jak byl předložen, nehlasovatelný. Pokud se všichni dohodneme, že jeho znění by znělo, že body 101, 102 a 103 se vypouští, pak v takovémto znění je to hlasovatelné. Ptám se předkladatele, zda souhlasí s takovým zněním. Vidím souhlas.

Tedy prosím hlasujeme o znění: body 101, 102 a 103 se vypouští. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 39, 144 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E10, varianta A - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo... Hlasování 115 je skrečováno. Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Nechci to prodlužovat, ale je to nehlasovatelné vzhledem k tomu, že neprošly moje varianty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj souhlasí s tím, že je to nehlasovatelné. Děkuji panu poslanci Gongolovi za tuto připomínku a můžeme pokročit dál.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dále budeme hlasovat o bodech F1 a F2 - poslanec Ostrý. Budeme o nich hlasovat dohromady. (Zpravodaj souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116. Kdo s návrhem pana poslance Ostrého souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 102, proti 43. Návrhy F1 a F2 byly přijaty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přistupujeme k bloku G pana poslance Mládka. Budu navrhovat bloky a prosím pana poslance Mládka, aby mě když tak opravoval, pokud by nebyl spokojen.

G1 až G3 - poslanec Mládek. (Zpravodaj souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Kdo souhlasí s návrhy pana poslance Mládka pod písmenem G1 až G3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 bylo pro 132, proti 20. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: G5, G6 - poslanec Mládek. (Zpravodaj souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 118. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo 99 pro, 94 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: G8, G12 - poslanec Mládek. (Zpravodaj souhlasí. Předkladatel souhlasí.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP