(14.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem zaznamenal G17, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se ještě jednou omlouvám, ale říkal jsem bod G7 pana poslance Mládka, v souladu se schválenou procedurou. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 91. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo 137 pro, proti 52.

 

Vidím, že paní poslankyně Šojdrová, pan poslanec Kvapil se nemohli zúčastnit hlasování - nezpochybňují tento jednoznačný výsledek. Výsledky jsem vyhlásil, návrh byl přijat.

Já vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom dovolte poznámku, pane předsedající. Tím se stal nehlasovatelný bod A16 rozpočtového výboru, kterému tento návrh pana poslance Mládka konkuroval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Můžeme poté, co jsme schválili tento návrh, přistoupit k hlasování o dalším, což je G13.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je to bod G13 pana poslanec Mládka. (Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 92. Kdo souhlasí s návrhem G13, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 194 přítomných byli pro 2, proti 183. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, zkontrolujte si, zdali jste přihlášeni. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru a to nejprve samostatně o bodu 25. (Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 93. Kdo je pro bod usnesení rozpočtového výboru č. 25, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Skončilo hlasování. Ze 197 hlasujících byli pro 4, proti 146. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o bloku pozměňovacích návrhů přednesených panem poslancem Kocourkem. Ptám se ho, zda je mám přečíst ještě jednou. Není třeba, všichni si to pamatujeme. Jsou to ta ustanovení bloku A rozpočtového výboru, která si pan poslanec Kocourek přeje hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Gongol se hlásí. Já jsem jenom chtěl upřesnit, že o bodu 25. již nemůžeme hlasovat, protože ten už jsem hlasovali. Ale pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, chtěl jsem zpochybnit toto hlasování, protože jsem hlasoval pro, a mám tam proti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Byla to informace pro steno, nebo zpochybňujete hlasování? Zpochybňujete. Je to námitka, rozhodneme hlasováním.

 

Kdo je pro, abychom přijali námitku pana poslance Gongola, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 94) skončilo. (Ano - 67, ne - 23.) Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže budeme pokračovat, budeme hlasovat o souboru návrhů pana poslance Kocourka mimo bod 25. (Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.) Souhlas s návrhem pana poslance Kocourka?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, pan poslanec Kocourek žádal hlasovat tyto body samostatně. To znamená teď o těchto bodech, o těch, které žádal pan poslanec Kocourek, hlasujeme a my doporučujeme jejich přijetí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 95. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko "ano" a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 bylo pro 138, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích rozpočtového výboru, které si vyžádal pan poslanec Gongol, s výjimkou bodu 25 a s výjimkou těch bodů, o kterých jsme teď již hlasovali v rámci návrhu pana poslance Kocourka. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 100, proti 94. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o zbývajících bodech usnesení rozpočtového výboru, včetně bodu G14 až 16, poslanec Mládek. Tvoří ucelený celek. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 97 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 138, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme se vypořádali s blokem rozpočtového výboru a přistupujeme k návrhům předneseným ve druhém čtení. Bod B - poslanec Votava. (Předkladatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 98. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 56, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o bodech C pana poslance Krause, a já se očima ptám, zda souhlasí s tím, že body 1 až 5 budeme hlasovat najednou, neb to tvoří celek. Ano, pan poslanec Kraus souhlasí, takže body C1 až C5. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99. Kdo je souhlasného názoru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 137, proti 5.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o bodu C6 - poslanec Kraus. (Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 100. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krause pod písm. C6, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných byli 4 pro a proti 139.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o bodu D - poslanec Kvapil. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 140, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: E1 - poslanec Gongol. (Zpravodaj nesouhlasí, předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 97, proti 92. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP