(14.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zdá se, že můžeme pokračovat. Připomínám, že projednáváme vládní návrh o daních z příjmů. Připomínám, že jsme ukončili rozpravu ve třetím čtení, že pan ministr Bohuslav Sobotka vyjádřil přání nevystupovat, ačkoliv může v tuto chvíli, a je čas na to, abych požádal zpravodaje pana poslance Miroslava Kalouska o to, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl proceduru, která podle mého názoru nás nejrychleji provede poměrně velkou houštinou pozměňovacích návrhů. Uvědomuji si, že existují i jiné možnosti procedur, ale tuto pokládám za nejrychlejší. Sledujte můj návrh.

Nejprve bychom hlasovali o písmenu I - poslanec Kalousek, což je spíše věcná úprava chybného přepisu než pozměňovací návrh, poté bychom hlasovali o návrzích pana poslance Mládka uvedených pod bodem 4, 7 a 13, protože ty jsou konkurenční s body usnesení rozpočtového výboru pod body 24, 16 a 47. Poté bychom hlasovali o těch bodech usnesení rozpočtového výboru, které bychom si přáli hlasovat samostatně. Já osobně navrhuji samostatně hlasovat pouze bod 25, jinak se domnívám, že se dá usnesení rozpočtového výboru hlasovat en bloc.

Poté co bychom odhlasovali ty body z usnesení rozpočtového výboru samostatně, bychom o zbytku usnesení rozpočtového výboru hlasovali en bloc s body 14 až 16 pana poslance Mládka, protože to jsou přechodná ustanovení provázaná s usnesením rozpočtového výboru a musí se hlasovat samostatně. Poté bychom postupně hlasovali o pozměňovacích návrzích předložených ve druhém čtení, poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku, a pokud by byl přijat, hlasovali bychom o doprovodném usnesení.

To je návrh procedury, tak jak si ho dovolím sněmovně předložit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dívám se, zdali někdo má poznámky k vašemu návrhu. Je to pan poslanec Kocourek a pan poslanec Gongol. Pan poslanec Kocourek jako první, po něm vystoupí pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, nechtěl bych zpochybňovat navrženou proceduru ze strany zpravodaje, já bych chtěl na ni navázat a požadoval bych, abychom samostatně v rámci pozměňovacích návrhů z rozpočtového výboru hlasovali samostatně o dalších bodech, a to bodech 2, 13, 17, 19, 20, 25, jak tady zmínil již pan zpravodaj, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51 až 55, 56 až 60.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že to se jedná právě o avizované pozměňovací návrhy Ministerstva financí, které byly podány přes poslance, a já takovýto postup, kdy se obchází legislativní proces vlády, musím tímto způsobem odmítnout, takže požaduji samostatné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Samostatné hlasování o všech těchto bodech dohromady jako en bloc, když to byl návrh vlády, nebo o každém bodu zvlášť?

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, vzhledem k času budu konstruktivní a jsem připraven nechat hlasovat o těchto bodech en bloc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, čili s výjimkou bodu 25, který pan zpravodaj navrhl hlasovat, celý tento blok bude předmětem jednoho hlasování. Já vám děkuji.

Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Mám rovněž požadavek, abychom hlasovali o některých bodech přijatých v usnesení rozpočtového výboru, a sice byl by to bod 2, bod 4, bod 11, bod 12, bod 18, bod 21, 23, 26. Protože jsem rovněž vstřícný, mohlo by se hlasovat o těchto všech bodech najednou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já se domnívám, že ano s výhradou, protože budeme zcela nepochybně prvně hlasovat o návrhu pana poslance Kocourka a někde se vaše návrhy potkávají, tak potom při hlasování o vašem návrhu již nebude moci být hlasováno o návrzích pana poslance Kocourka. Jsme s tím všichni srozuměni? Ano, je tomu tak.

Protože procedura je poměrně komplikovaná, tak si myslím, že by bylo dobře, kdybychom se na ní shodli na základě hlasování, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním, nejsou-li námitky. Myslím, že nemusím opakovat proceduru, protože to pozorně sledujeme.

 

A rozhodneme v hlasování pořadové číslo 88. Kdo souhlasí s navrženou procedurou upravenou o návrhy pana poslance Kocourka a Gongola, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících pro 189, nikdo proti.

 

Tak se do toho pustíme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za důvěru. Podle schválené procedury budeme hlasovat o bodu I - poslanec Kalousek, věcná úprava. Souhlas. (Překladatel souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 89. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo 136 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o bodu G4 pana poslance Mládka. Nesouhlas. (Předkladatel nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 90. Kdo souhlasí s návrhem G4 pana poslance Mládka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných pro 3, proti 178. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o bodu G7 pana poslance Mládka. Souhlas. (Předkladatel souhlas.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP