(15.20 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, který je identický s pozměňovacím návrhem B1. (Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 188, jediný poslanec byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A2, který je identický s pozměňovacím návrhem B2. (Zpravodaj souhlasí, ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 125. Kdo s návrhem souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 190 pro, nikdo proti, což při 197 hlasujících znamená, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu B3. Dovoluji si upozornit, že pozměňovací návrhy D1 a C1 jsou hlasovatelné pouze v případě schválení B3. (Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 126. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 191 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Nyní bych si dovolil navrhnout považovat pozměňovací návrh D1 za legislativně technickou změnu a hlasovat až o pozměňovacím návrhu C1. (Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 127. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 138, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A3, který je v podstatě identický s pozměňovacím návrhem B4. (Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 190, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh B5. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo všech 197 pro, takže návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A4. Rovněž upozorňuji, že je identický s pozměňovacím návrhem B6. (Zpravodaj souhlasí, ministr též souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 187, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A5. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 189, jediný poslanec byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A6. (Zpravodaj souhlasí, také ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 190 a jeden poslanec byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu D2, s tím, že bude-li schválen, stanou se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy A7 a B7. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 138, proti 55, takže návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Tím pádem se staly nehlasovatelnými návrhy A7 a B7, prosím pro záznam.

A dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh B8. (Stanovisko zpravodaje je neutrální, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 185, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh E1 s tím, že bude-li schválen, stanou se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy B9 a D3. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 193, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dovoluji si tímto konstatovat, že nehlasovatelnými se staly pozměňovací návrhy B9 a D3.

Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh A8. - Zpravodaj souhlasí, ministr rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 193, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A9. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 190, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A10, který je plně identický s pozměňovacím návrhem B10. (Zpravodaj souhlasí, ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 192, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Pozměňovací návrh D4. (Zpravodaj nesouhlasí, ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících byli pro tři, proti 184. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP