(15.30 hodin)

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji pozměňovací návrh A11. Souhlas. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování bylo zahájeno. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 140. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Ze 197 přítomných je pro 187, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále navrhuji hlasovat pozměňovací návrh B11. Souhlas. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 141. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 193, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Další je pozměňovací návrh D5. Souhlas. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 142 bylo zahájeno. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 197 bylo pro 193, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dále je to pozměňovací návrh A12. Souhlas. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Kdo s návrhem A12 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 197 hlasujících bylo pro 189, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Dál navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. Souhlas. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 144. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 136, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Poslední pozměňovací návrh je pozměňovací návrh C3. Nesouhlas. (Ministr - nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145. Kdo s návrhem C3 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 59, proti 129. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Mládek: Nyní, pane předsedající, navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já se porozhlédnu, zdali jsou všichni spokojeni s tím, že jsme hlasovali o všem, co bylo k hlasování třeba předložit. Zřejmě ano, takže dovolte, abych předložil závěrečné usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., podle sněmovního tisku 401, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 100, proti 96. Takže návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Konstatuji, že jsme se vyrovnali s bodem 32 našeho schváleného pořadu.

 

A můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
/sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

 

Svých povinností se ujal jak zástupce navrhovatelů ministr financí Bohuslav Sobotka, tak zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Svoboda. Připomínám, že jsme pozměňovací návrhy dostali jako sněmovní tisk 395/1.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající - pouze pro stenozáznam. V hlasování 144 mám v záznamu proti a hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. To se týkalo minulého bodu. K tomuto bodu se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím, pokud nechce vystoupit pan ministr - zdá se, že nikolivěk - aby se svých povinností ujal pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vážená sněmovno, přeji hezké odpoledne. Dovolte mi navrhnout k tisku 395 hlasování systémem hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, protože to bylo výslovné přání předkladatele. V zásadě jsou tu pozměňující návrhy tří předkladatelů, a to poslance Hojdara, Gongola a Kalouska. Vzhledem k tomu, že pozměňující návrh pod písmenem A poslance Hojdara se kryje s B4 poslance Gongola, navrhuji hlasovat o pozměňujícím návrhu poslance Hojdara pod písmenem A jako o prvním. Mé stanovisko k tomuto návrhu je... (Hlasy: Procedura.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Proceduru, pane poslanče, buďte tak laskavý.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pardon, já jsem měl za to, že jsem řekl, že navrhuji hlasovat o návrzích jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nejsou námitky - pan poslanec Gongol se hlásí.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, nejsem si jist, jestli bod, který se zrušuje, bod č. 9, je nehlasovatelný, nebo opačně je nehlasovatelný můj bod č. 4, protože já to nahrazuji číslem 6 a pan Hojdar pouze tento bod vypouští a zrušuje. Nevím, jestli je to správný výklad.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Dobře, já v tom nevidím problém. Pojedeme pozměňující návrhy poslance Gongola a následně návrh poslance Hojdara. (Hlas: To nejde. Opačně.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vzhledem k tomu, že jsme přijali usnesení týkající se povinnosti zpravodaje při redakci závěrečného textu, tak já myslím, že to tak můžeme udělat. Vy musíte být pozorní, až budete potvrzovat, že jsme přijali a schválili všechno to, co bylo třeba.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Dobře. Takže abychom si rozuměli, platí můj poslední návrh, to znamená, že bychom začínali pozměňujícími návrhy poslance Gongola. Rozuměl jsem vám dobře?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pokud nejsou námitky, dá se postupovat i tímto způsobem, má-li sněmovna za to, že je to způsob průchodnější. Pan poslanec Hojdar? Souhlasí. Tak se do toho pusťme.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Dobře. Máme pozměňující návrh pod označením B1. Mé stanovisko je negativní. (Stanovisko předkladatele - negativní.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP