(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147. Kdo s návrhem B1 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 42, proti 147. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Návrh pod označením B2. Moje stanovisko je negativní. (Stanovisko předkladatele je negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 148. Kdo s návrhem pana poslance Gongola pod písmenem B2 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 40, proti 143. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pozměňující návrh poslance Gongola pod označením B3. Moje stanovisko je negativní. (Stanovisko předkladatele je negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 149. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 40, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pozměňovací návrh poslance Gongola pod označením B4. Moje stanovisko je negativní. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 150. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 40, proti 151. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pozměňovací návrh poslance Gongola pod označením B5. Moje stanovisko je negativní. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 151. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 41, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Máme tu pozměňovací návrh pod označením A poslance Hojdara. Je to zrušení bodu 9. Moje stanovisko je negativní. (Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 152. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 41, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Nyní tu máme tři pozměňovací návrhy, první pod označením C1 poslance Kalouska. Moje stanovisko je souhlasné. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 153. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 157, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Máme tu pozměňovací návrh. Pod označením C2 poslance Kalouska. Moje stanovisko je souhlasné. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 154. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 153, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Máme tu poslední návrh poslance Kalouska pod označením C1 poslance Kalouska. Moje stanovisko je souhlasné. (Předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 155. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 147, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pane předsedající, dovolte mi ještě přednést legislativně technickou úpravu, nikoliv věcný návrh, která zní: "Poznámka pod čarou číslo 1 se zrušuje." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nejsou námitky, podrobím i tuto legislativně technickou poznámku hlasování.

Kdo souhlasí s touto… Ruším toto hlasování. Slovo má pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Nechci zdržovat proceduru, pane předsedající, ale není zcela zřetelné, kdy byla navrhovaná legislativně technická poznámka načtena. Jelikož nebyla načtena před závěrečným hlasováním o pozměňovacích návrzích a ani není součástí sněmovního tisku, o němž hlasujeme, chtěl bych poprosit pana zpravodaje, aby nám vysvětlil, podle čeho postupuje, neboť mi to není zřetelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já dám příležitost panu zpravodaji a uvidíme, co se dozvíme.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pan poslanec Doktor má pravdu. Já jsem asi tuto legislativně technickou připomínku měl načíst před tímto hlasováním. Požádal mě o to legislativní odbor, protože to vyplývá z podstaty navrhovaných změn, které jsme si schválili. Na druhé straně jsem byl upozorněn na to, že se nic zásadního nestane, pokud se o tom nebude hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Myslím, pane poslanče, že se s tím nejlépe vyrovnáme tak, když použijeme dobrodiní usnesení, které jsme přijali, a zmocníme vás, abyste tuto legislativně technickou připomínku promítl do závěrečného textu, který odejde z Poslanecké sněmovny, v případě, že Poslanecká sněmovna vysloví souhlas se závěrečným usnesením.

Pan poslanec Doktor nesouhlasí.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedající, to je mi skoro líto. Nevím, jestli mohu obecně připustit takový přístup, aby zpravodaj mohl do konečného textu, který bude postoupen k dalšímu projednávání, promítnout něco, co v Poslanecké sněmovně nezaznělo nebo nebylo součástí sněmovních tisků. Je mi to líto, jakkoliv to může pan kolega Svoboda považovat za nekolegiální projev, ale ať si to odpracuje v Senátu nebo kdekoli jinde, ale toto prostě nelze připustit.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pane předsedající, pro zjednodušení procesu stahuji poslední připomínku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se jen chci přesvědčit o tom, že v případě, že my, kteří chceme podpořit tento návrh, se nedopustíme nějaké závažné legislativní chyby, protože by ze sněmovny neměly vědomě - zvláště ne vědomě - odcházet paskvily. Chci se zeptat zástupců legislativy, jak jsme v této chvíli na tom.

S výhradou, že nepřijetí legislativně technického návrhu pana zpravodaje neohrozí významným způsobem kvalitu té normy, budeme považovat skutečnost, že toto přednesl, pouze za upozornění když tak pro další část legislativního procesu. Rozumíme tomu, že by to v tuto chvíli nemělo ohrozit závěrečné hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP