(15.50 hodin)

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nevím, jestli poděkování je na místě. Nedělám to jako vstřícný krok, ale hledám řešení, jak z této poněkud zapeklité situace ven. Na základě informace, že tato poznámka není nezbytně nutná, přistoupíme k závěrečnému hlasování - s touto výhradou.

Přečtu závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony, podle sněmovního tisku 395, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 157. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 pro 98, proti 46.

 

Počkáme na kontrolu.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám, že vás zdržuji, ale hlasoval jsem ano, a na sjetině mám ne. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pozorně hlasovat o vaší námitce. Hlasování 158 jsem zahájil. Kdo souhlasí s vaší námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 bylo 134 pro, 7 proti.

 

Budeme opakovat hlasování o závěrečném hlasování. Předpokládám, že ho nemusím číst znovu, že víme všichni, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo stejným výsledkem - ze 197 hlasujících bylo pro 98, proti 41.

 

Hlásí se pan poslanec Vokáč.

 

Poslanec Robert Vokáč: Pane předsedající, omlouvám se, hlasoval jsem pro, ale na sjetině mi vyjel křížek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slyšíme vaši námitku proti hlasování. Rozhodneme o ní v hlasování pořadové číslo 160. Kdo s ní souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 hlasujících bylo pro 111, proti 8.

 

Je zde námitka, že jsem dal hlasovat neoprávněně, protože pan poslanec Vokáč nevznesl námitku. Připomínám, co jsem řekl já předtím, než jsme hlasovali - kdo souhlasí s touto námitkou. Námitku mohu vznést i já, námitku může vznést kterýkoli poslanec. Seznamte se s jednacím řádem. (Protesty.)

Dobře, skrečuji toto hlasování. Ptám se pana poslance Vokáče, zda chce upřesnit svůj výrok. Kolegům z ODS doporučuji, aby se seznámili s tím, co jsem řekl a o čem bylo hlasováno. Pak se možná shodneme.

 

Poslanec Robert Vokáč: Pane předsedající, zpochybňuji hlasování, ať je to tedy jasné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže jsme to všichni slyšeli na vlastní uši. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať to dá najevo tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 bylo pro 115, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Pokusíme se v dalším hlasování rozhodnout o osudu usnesení, které jsem zde před chvílí četl. Nemusím ho snad číst znovu. Je to závěrečné hlasování k tomuto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 197 hlasujících bylo pro 99, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Kontrola zřejmě nebude nutná. Děkuji panu ministru Sobotkovi i panu zpravodaji Svobodovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 400/ - třetí čtení

 

Hlásí se pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli vznesl procedurální návrh. Je to mojí povinností jako předsedy stálé delegace této Poslanecké sněmovny při Radě Evropy. Jelikož naše delegace, která má v 18 hodin dnes odlétat do Štrasburku, kde zároveň je hostitelem několika dalších delegací na společenské události pořádané v souvislosti s naším státním svátkem, dovolím si jako procedurální návrh navrhnout v 16.30 hodin přerušení této schůze a její pokračování v úterý příští týden. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zazněl procedurální návrh. O tom se hlasuje bez rozpravy, takže si všichni zkontrolujte, zda jste přihlášeni.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Ouzkého, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování, které jsem zahájil a má číslo 163. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 196 přítomných pro 66, proti 92. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP