(16.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme pokračovat v avizovaném návrhu zákona o účetnictví, je to sněmovní tisk 400. Nacházíme se ve třetím čtení. Místo o stolku zpravodajů už zaujal pan ministr Bohuslav Sobotka a zpravodaj Petr Rafaj. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako tisk 400/2.

Hlásí se pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám přednést ještě další legislativně technickou úpravu a to je legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu pana poslance Šustra vzniklá nedopatřením při opisu jeho pozměňovacího návrhu. V textu pozměňovacího návrhu se doplňují odkazy na poznámky pod čarou takto. Za slovy "organizační jednotky" odkaz na poznámku č. 8, za slovy "náboženská společnost" odkaz na poznámku č. 8a, za slovy "církevní právnickou osobou" odkaz na poznámku č. 9, za slovy "honební společenstva" odkaz na poznámku č. 10. (Velký ruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid! Promiňte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Rafaj: A za slovy "vlastníků jednotek" odkaz na poznámku č. 10a.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za to, že jste přednesl tyto návrhy. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Ne. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil se svou představou o průběhu hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Petr Rafaj: Navrhuji tedy, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích jako o celku mimo návrhu B3, a pokud by neprošel návrh B3, hlasovali bychom o části legislativně technických změn upravujících část V čl. 8, který v případě schválení B3 je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak se dívám, pane poslanče, a zdá se mi, že budeme muset chvilku vyčkat, protože i tento zákon zasluhuje poměrně velkou pozornost a rozumím panu poslanci Ouzkému, že nějakým způsobem se musí vyřešit věc související s odjezdem delegace. Myslím si, že bude správné, když vytvořím prostor do 16.10 hodin, aby se celá věc mohla dohodnout v klidném prostředí. Čili do 16.10 přestávka, pak pokračujeme.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP