(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny a požádal bych ho, aby sledoval od stolku zpravodajů případnou rozpravu, kterou právě otevírám. Žádnou písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Ptám se, jestli někdo má zájem vystoupit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě k tomuto textu. Má někdo zájem vystoupit se změnou návrhu usnesení organizačního výboru? Také nevidím žádnou přihlášku, písemnou také nemám. Končím tedy i podrobnou rozpravu.

Pane předsedo, nechcete závěrečné slovo? Nechcete, dobře. Přistoupíme k hlasování.

 

Vzhledem k tomu, že se nezměnila výrazně situace ve sněmovně, zahájím hlasování číslo 69 a ptám se, kdo je pro usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 194 pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Usnesením Poslanecké sněmovny jsme zpřesnili zpracování legislativně technických úprav v návrhů zákonů.

Vidím přihlášku mimo rozpravu pana předsedy klubu sociální demokracie Petra Ibla. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, přicházím s procedurálním návrhem, aby předtím, než se budeme věnovat třetím čtením reformních zákonů, bylo přerušeno jednání sněmovny, které by mohlo být spojeno s pauzou na oběd, a zahájili bychom ve 13.30 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurální návrh. Jsem informován ještě od předsedy klubu ODS, že chtěl přestávku na klub v cca 11.50 hodin. Takže pokud je toto návrh procedurální, nechám ho odhlasovat, protože to je změna pořadu jednání schůze.

 

Kdo souhlasí s tím, že nyní bude - před zahájením třetích čtení, tedy bodem č. 28 a následujícími - vyhlášena přestávka pro poradu klubů a přestávka na oběd, s tím, že bychom pokračovali ve 13.30 hodin? Ptám se kdo je pro v hlasování pořadové číslo 70, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 196 pro 127, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Vyhlašuji tedy přestávku na poradu poslaneckých klubů a oběd do 13.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP