(Jednání pokračovalo v 13.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 13.30 hodin, tedy doba, kdy začneme projednávat náš odpolední pořad. Takže prosím, přijďte všichni do sněmovny.

Dámy a pánové, prosím, abyste s posadili, máme před sebou něco kolem deseti návrhů zákonů ve třetím čtení. Vzhledem k tomu, že některé lze projednávat až po 14. hodině, jeden dokonce po 15.30, nelze očekávat, že by naše jednání mohlo skončit před 16. hodinou. Čili prosím, abyste toto vzali na vědomí na základě této předčasné, ale přiměřeně korektní informace.

 

Prosím, abyste se všichni přihlásili pomocí hlasovacího zařízení, a hned vám řeknu, čemu se budeme věnovat. Je to bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 310/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Miroslav Opálka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 310/2.

Dámy a pánové, otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám, hlásí se pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ve třetím čtení chci uplatnit legislativně technický návrh k pozměňovacímu návrhu příslušného výboru pro zdravotnictví a sociální záležitosti. V jeho pozměňovacím návrhu pod bodem 56 je uveden výčet krajských soudů, přičemž jsou uvedeny i pobočky, které v současné době neexistují, a to konkrétně pobočka ve Zlíně. Navrhuji proto, aby slova "pobočka ve Zlíně" se vypustila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Koudelkovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali chce v tuto chvíli vystoupit. Není tomu tak. Takže prosím pana zpravodaje, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, obdrželi jste tisk 310/2. K němu v rozpravě byla vznesena jedna legislativní připomínka, kdy došlo při přepisování zákona k jeho opsání a ne již k jeho nahlédnutí v další oblasti, že pobočka ještě není zřízena. Dále máme jednu změnu legislativní k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví: ve druhém čtení byl předložen pozměňovací návrh k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu paní poslankyně Emmerové.

Doporučuji tedy, abychom prohlasovali tyto návrhy, pak hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu ve smyslu výsledků, jak vyjde první hlasování, a pak v rámci zákona o jednacím řádu hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Jsou proti návrhu postupu nějaké námitky? Není-li tomu tak, přistoupíme k hlasování. Pane zpravodaji, zůstaňte u mikrofonu.

Takže dámy a pánové, pan zpravodaj řekne, o čem dám nyní hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Napřed tady padla legislativní úprava, takže bychom hlasovali o vypuštění na straně 13 bod 56 za a) Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně se slova "pobočka ve Zlíně" vyškrtnou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je to legislativně technická záležitost, kterou přednesl před chvilkou pan poslanec Koudelka.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 71. Táži se kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 195 hlasujících bylo pro 141, 4 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Emmerové, čili tisk č. 310/2, strana 26 za b).

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Názor pana ministra - souhlas. Váš? Souhlas.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 72. Kdo souhlasí. ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 195 hlasujících bylo pro 140, proti byli 3. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, čili tisk 310/2 za a) - komplexní pozměňující návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr - souhlas, zpravodaj - souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování pořadoví číslo 73. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z 195 hlasujících bylo pro 139, proti bylo 5 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže v tomto případě budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Přečtu příslušné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 310/2, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Předpokládám, že pan ministr je pro, pan zpravodaj doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP