(10.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Přes nesporně mnohá kvalitativní zlepšení podoby zákona, tak jak jej schválil Senát, z návrhu, který stojí před námi před hlasováním, vyčnívá zvyšování daní, které nemá žádné opodstatnění. Myslím, že je to docela symbolické.

Dnešní hlasování o nedůvěře vládě, které vláda přežila, vláda oslaví zvýšením daní. Přestože vláda oslavuje své další putování tímto parlamentem a budoucností, už nikdy nebude mít 101 hlas. Ptám se, co tedy slaví. Vláda oslaví a daně zvýší. Zpívat je zatím snad dovoleno, i když mnozí sociální demokraté už tvrdí, že Píseň práce se nezpívá. Třeba se znovu začne zpívat "kdo neokrádá stát, okrádá rodinu", protože v oblasti sociálních dávek se už dávno zpívá "hloupý, kdo dává, ještě hloupější, kdo nebere".

Premiér vlády České republiky tento týden na jiném místě řekl, že spatřuje ve zvyšování daní cestu k prosperitě. Občanská demokratická strana nehledá prosperitu v kapsách našich občanů.

Loupeživý rytíři Vladimíre Špidlo, ODS ti z peněz daňových poplatníků kasičku plnit nebude. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Nemám v tuto chvíli žádnou další přihlášku do rozpravy. Táži se vás, zda chce někdo vystoupit. Neregistruji takovou přihlášku, proto rozpravu končím.

Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele, pana zpravodaje. Nikoliv.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Žádáte mě o to, abych vás odhlásila. Prosím vás tedy, abyste se zaregistrovali.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o spotřebních daních, podle sněmovního tisku 317/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 317/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti uvedenému návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 65 - z přítomných 197 pro nebyl nikdo, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím, aby bylo nastaveno kvorum. Už se tak stalo.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o spotřebních daních ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 317/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66 právě skončilo. Z přítomných 199 pro se vyslovilo 101, pro 96. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Tím končí projednání bodu číslo 44, sněmovního tisku 317/3.

 

Následovat bude bod číslo 45, kterým je

 

45.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
/sněmovní tisk 318/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 318/4. Prosím, aby se za navrhovatele opět ujal slova a k předloženému návrhu se vyjádřil ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vzhledem k rozsahu změn, které Senát v tomto tisku učinil, si dovoluji požádat sněmovnu, aby podpořila tento návrh ve znění, ve kterém byl zákon vrácen Senátem Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se pana předsedy rozpočtového výboru - nechce v tuto chvíli vystoupit.

Otvírám rozpravu a úvodem opět připomínám, že při novém projednávání tohoto návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Zeptám se, zda vystoupí pan senátor Milan Balabán. Nechce vystoupit. Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se vás, zda se někdo hlásí z místa. Prosím, hlásí se pan poslanec Býček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážení kolegové, jenom pro protokol. Hlasoval jsem proti, v záznamu mám křížek u předcházejícího hlasování o spotřebních daních.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nezpochybňujete hlasování? Bylo to oznámení pro protokol, čili to nebyla přihláška do rozpravy, ale pouze toto oznámení.

Zeptám se tedy ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, proto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, podle sněmovního tisku 318/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 318/4."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 67, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 67 se z přítomných 199 pro vyslovilo 102, proti 92. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končí projednávání také tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

43.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003
/sněmovní tisk 425/

 

Předložený návrh uvede a stanovisko vlády zdůvodní ministr zemědělství a předseda prezidia Pozemkového fondu Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře.

(Za potlesku a smíchu poslanců přichází k řečništi poslanec Doktor.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o klid v jednací síni a prosím pana poslance Michala Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, nepřicházím proto, abych učinil radost panu ministru kultury Pavlu Dostálovi. Přicházím proto, abych pro stenozáznam uvedl, že jsem hlasoval proti přijetí prováděcího předpisu, který navrhl Senát, v záznamu mám ano.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, sdělení pro steno jsme přijali. A budeme tedy pokračovat v ohlášeném programu. Slovo má tedy ministr zemědělství Jaroslav Palas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP