(16.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Respektive se dost dobře nedá ani hlasovat o něčem, co ukládá zákon o jednacím řádu.

Poprosil bych pana poslance Exnera, který zpravidla mívá procedurálně správné připomínky, pokud je nejistý, ať se dohodne s panem zpravodajem, abychom případné nejasnosti ještě odstranili v průběhu této schůze. Nikdo z nás nemá radost, když z Poslanecké sněmovny odchází nebo by mohly odejít nějaké věci, které nejsou zcela nejlepší kvality.

 

Další návrh, kterému se budeme věnovat je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti
z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů , a zákon č. 32/1957 Sb.,
o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 393/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů vítám pana ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, prosím, aby se k němu připojil pan poslanec Miroslav Krajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovní tisku 393/2 a já v tuto chvíli otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy ve třetím četní nemám. Hlásí se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně vážení kolegové, po dohodě s panem ministrem stahuji svůj pozměňovací návrh. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme muset postupovat podle jednacího řádu. Děkuji. Rozpravu ve třetím čtení končím a ptám se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Takže slovo dostane pan zpravodaj Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Pokusím se navrhnout proceduru hlasování. Na základě vystoupení pana poslance Kohlíčka navrhuji, abychom hlasovali nejprve o stažení návrhu, protože byl podán ve třetím čtení. Omlouvám se všem kolegům a navrhuji postupné hlasování po jednotlivých bodech, tak jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 393/2.

V proceduře musím uvést, že pokud bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Hojdara, tak tento pozměňovací návrh je identický s pozměňovacím návrhem uvedeným pod bodem C2 pana poslance Opálky. Pokud bude tedy přijat pozměňovací návrh pod bodem A, nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2 a taktéž bude nehlasovatelný v případě přijetí pozměňovací návrh pana poslance Bielesze pod označením D2. Tolik k proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nicméně pane poslanče, nevím jestli jsem vám dobře rozuměl - vy jste to podmiňoval přijetím, nemožnost hlasování pod písm. C2.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Ne, ne C2 je zcela identický.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Čili nemůže být o něm hlasováno podruhé, tak tomu rozumím. Vy jste říkal: "v případě přijetí…"

 

Poslanec Miroslav Krajíček: V případě přijetí pozměňovacího návrhu pod písm. A není hlasovatelný pozměňovací návrh D2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I v případě nepřijetí.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: V případě přijetí pozměňovacího návrhu pod bodem A je nehlasovatelný pozměňovací návrh pod bodem D2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je část pravdy. S touto částí pravdy souhlasím a budeme se věnovat tomu, jak jste naznačil. Myslím, že s tím nejsou problémy a budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Kohlíčka na zpětvzetí jeho pozměňovacího návrhu, který je uveden pod bodem B.

 

Takže samozřejmě v hlasování 167 rozhodneme o tomto návrhu pana poslance Kohlíčka. Hlasování jsem zahájil, kdo souhlasí se zpětvzetím, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 177, proti 2. Návrhu pana poslance Kohlíčka ze třetího čtení jsme vyhověli.

 

Takže na jeho návrh B se budeme dívat, jako by nebyl, a můžeme pokročit.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Ano, čili nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A. (Zpravodaj stanovisko neutrální, předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168. Kdo souhlasí s návrhem uvedeným pod písm. A, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo . Ze 197 přítomných je pro 41, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Pozměňovací návrh pod bodem B byl stažen, čili budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Opálky pod bodem C1. (Zpravodaj negativní stanovisko, předkladatel negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169. Kdo s návrhem pana poslance Opálky souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 197 poslanců bylo pro 41, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu C3. (Stanovisko zpravodaje negativní, stanovisko předkladatele negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Kdo s návrhem souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 41, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1. (Stanovisko zpravodaje neutrální, stanovisko předkladatele negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících byli pro 4, proti 133. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP