(16.30 hodin)

Poslanec Miroslav Krajíček: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem A, budeme hlasovat pozměňovací návrh D2. (Zpravodaj má stanovisko neutrální. Předkladatel má stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Kdo s návrhem uvedeným pod písmenem D2 souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 4, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Podrobili jsme hlasování všechny pozměňovací návrhy a podle mého názoru můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi, pane zpravodaji, souhlasím. Takže přečtu, dámy a pánové, návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 393."

 

Můžeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 173, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 99, proti 96. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji za jejich práci.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 396/ - třetí čtení

 

Prosím, aby k panu ministru Zdeňku Škromachovi ke stolku zpravodajů usedla paní poslankyně Alena Páralová, která je zpravodajkou výboru k tomuto tisku. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 396/2.

Mohu otevřít rozpravu ve třetím čtení. Přihlášky nemám, ale hlásí se pan poslanec Jaromír Kohlíček, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, na základě dohody s panem ministrem Škromachem, který mě ujistil, že v krátké době ministerstvo vyhotoví takovou novelu všech minimálně pěti předpisů, kterých se týká daná problematika, stahuji svůj návrh pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Jaromír Kohlíček navrhl, abychom souhlasili se zpětvzetím návrhu pod písmenem C. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit - není tomu tak. Takže poprosím paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se ujala svých zpravodajských povinností.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem procedury. Za prvé bychom hlasovali o stažení návrhu pana poslance Kohlíčka. Za druhé bychom hlasovali o komplexním návrhu výboru pod písmenem A jako o celku. Dále o návrzích pana poslance Opálky D5 a D6 dohromady. V případě, že by tyto návrhy byly přijaty, byl by nehlasovatelný návrh paní poslankyně Emmerové pod číslem B1. Pokud by neprošly tyto návrhy, hlasovali bychom o návrhu B1 poslankyně Emmerové. Dále bychom hlasovali o návrhu D4 pana poslance Miroslava Opálky. Pokud nebude přijat, bude nehlasovatelný návrh poslankyně Emmerové pod písmenem B2. Dále bychom hlasovali o návrhu B2 poslankyně Emmerové, dále o návrhu B3 poslankyně Emmerové. Pokud by byl přijat, byl by nehlasovatelný návrh poslance Opálky pod písmenem D3. Dále bychom hlasovali o návrhu D3 poslance Opálky, potom o návrhu B4 poslankyně Emmerové, dále návrh D1 poslance Opálky. A konečně návrh D2 pana poslance Opálky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Ptám se, zdali má někdo připomínky k tomu, co paní poslankyně Páralová navrhla. Mám tendenci skrze důvěru v její zpravodajskou zkušenost doporučit, abychom hlasováním rozhodli pro tuto proceduru.

Dámy a pánové, bude nejrychlejší, když o této proceduře rozhodneme v hlasování, protože to není úplně prosté.

 

Hlasování pořadové číslo 174 jsem zahájil. Kdo souhlasí s procedurou, ať to dá najevo tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Sněmovna vaši proceduru odsouhlasila tím, že ze 197 hlasujících bylo pro 194, nikdo nebyl proti.

 

Takže začneme zpětvzetím návrhu pana poslance Kohlíčka. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 175. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo 188 pro, jeden proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Takže bychom mohli hlasovat o návrhu pod písmenem A jako o celku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. (Zpravodajka má stanovisko neutrální. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 140, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále bychom hlasovali současně o návrzích D5 a D6 pana poslance Opálky. Pak by byl nehlasovatelný návrh paní poslankyně Emmerové pod písmenem B1. (Zpravodajka nesouhlasí. Předkladatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 42, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu B1 poslankyně Emmerové. (Zpravodajka nesouhlasí. Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178 - až se mi to podaří, tak budu mít pravdu. Teď se mi to podařilo. Hlasování je zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 100, proti 92. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP