(16.40 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu D4 poslance Opálky. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 42, proti 148. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu B2 poslankyně Emmerové. Nedoporučuji. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 180, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo 101 pro, 82 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu B3 poslankyně Emmerové. Neutrální. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 181… Pan poslanec Beneš jde zkontrolovat sjetinu z hlasování minulého, takže hlasování přerušuji. Toto hlasování je neplatné. Pan poslanec Beneš míří k mikrofonu, takže má pro nás nějakou zprávu.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, hluboce se omlouvám, na sjetině mám ano, hlasoval jsem proti. Dovolte, abych zpochybnil toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, jedná se o hlasování pořadové číslo 180, nemýlím-li se, které je zpochybněno.

 

Kdo dá za pravdu panu poslanci Benešovi a souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 182) skončilo. Ze 197 přítomných bylo 173 pro, nikdo proti.

 

Takže budeme opakovat hlasování 180. Nejsem si jistý, myslím, že to je o návrhu B2. Ano, pan ministr si je jistý. Takže stanoviska byla? (Zpravodajka nesouhlasí, předkladatel doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 183. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 100, proti 96. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní můžeme hlasovat o návrhu B3 poslankyně Emmerové.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodajka neutrální, předkladatel doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 101, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Tím pádem je nehlasovatelný návrh D3 poslance Opálky a můžeme přikročit k legislativně technickému návrhu B4 poslankyně Emmerové. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr? (Doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 176, proti byli 3. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o návrhu D1 poslance Opálky. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 186. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 94, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Poslední hlasování o pozměňovacím návrhu D2, návrh poslance Opálky. Doporučuji. (Předkladatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 187. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 90, proti 97, takže návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali velmi pravděpodobně všechny návrhy. Je s tím souhlas? Takže já mohu přečíst návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 396, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 188. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 hlasujících bylo 100 pro, 95 proti. Takže návrh byl přijat.

 

Gratuluji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 397/ - třetí čtení

 

Prosím, aby se pan zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan Miroslav Opálka posadil ke stolku zpravodajů k panu ministrovi. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 397/3, a otevírám rozpravu.

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dávám legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem D. Tam je to pozměňovací návrh původně k tisku 397/2, tzn. usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde se hovoří: V bodě 2 se slova za měsíce červenec a srpen nahrazují slovy za měsíce červenec, srpen a září.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP