(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Činím tak. Ptám se - má někdo námitku proti tomuto postupu? Mně se zdá celkem logický a možný. Budeme se, vzhledem k tomu, že nejsou námitky, vámi navrženým postupem řídit.

 

Poslanec Jiří Václavek: Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o návrhu rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vaše stanovisko? (Zpravodaj neutrální, předkladatel zásadně nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 197 přítomných hlasovalo pro 2, proti 122. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Mělo by následovat hlasování o legislativně technické úpravě, kterou před chvílí na mikrofon přečetl kolega Šustr.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Škopík.

Dámy a pánové, pokud jste čekali na to, až vás vyzvu, že máte hlasovat proti, chci vás upozornit, že hlasovací zařízení je v chodu celých 20 vteřin.

Takže chcete vystoupit k legislativně technické. Paní poslankyně Parkanová má příležitost vystoupit.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, jen pro stenozáznam chci oznámit za sebe a za kolegu Škopíka, že jsme hlasovali přesně v té době, která je pro hlasování vymezena, přesto se nám nepodařilo uvést naše hlasovací zařízení do chodu. Samozřejmě jsem chtěla být proti návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Lachnit. Jsem v pokušení, protože se jedná o citlivou věc, vyhovět případné námitce, byť se jednalo o velmi výrazný rozdíl. Pokud ji někdo vznese, rozhodneme o tom hlasováním. Držíme se o třicet vteřin.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedající. Měl jsem stejné problémy s hlasovacím zařízením - nereagovalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že veřejnost dostatečně cítí, že jsme proti návrhu rozpočtového výboru.

Přistoupíme tedy k tomu, co je předmětem hlasování v tuto chvíli, to znamená, že budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Ladislava Šustra.

(Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

Zahájil jsem hlasování 211. - Omlouvám se, ještě pan poslanec Nečas. Měl jsem za to, že přestávka je dost dlouhá, že bych ho určitě nepřehlédl.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, hlasovací zařízení zjevně nebylo v pořádku, takže zpochybňuji hlasování. Myslím, že taková vlna poukazování na to, že to nefunguje, nemůže být jen tak být pominuta.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, jedná se o citlivou věc, byť výsledek byl jednoznačný. Váš názor respektuji. Hlasování 211 prohlašuji za zmatečné. Námitku pana poslance Nečase podrobíme hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 pro hlasovalo 173, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení rozpočtového výboru č. 234. Stanovisko zpravodaje je neutrální, pan ministr výrazně nedoporučuje - jestli si to dobře pamatuji.

 

Vy můžete dát najevo svůj názor v hlasování 213, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 196 přítomných pro nebyl nikdo a 166 poslanců a poslankyň bylo proti. Takže tento návrh byl na doporučení pana ministra výrazně nepřijat.

 

Znovu budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Ladislava Šustra v hlasování pořadové číslo 214, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - ze 197 přítomných pro 99, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme hlasovat o návrhu pana poslance Šustra pod písmenem B obohaceném o legislativně technickou záležitost, kterou jsme právě přijali. Stanovisko? (Stanovisko zpravodaje je souhlasné, pana ministra neutrální až mírně pozitivní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 215. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 197 pro 77, proti 48. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Jako poslední pozměňovací návrh je návrh kolegy Vymětala pod písmenem C. Stanovisko souhlasné. (Předkladatel - neutrální vzhledem k tomu, že návrh, jak je předložen, je téměř nehlasovatelný.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 216. Kdo s návrhem pana poslance Vymětala souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 196 bylo pro 49, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Podle mého názoru jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, a to tak, že jsme žádný nepřijali, nemýlím-li se. Mohu přečíst návrh na usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platů a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony, podle sněmovního tisku 392."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217. Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo - z přítomných 196 pro 139, proti 40. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi a panu zpravodaji Václavkovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně zdravotnictví Marie Součková a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Milan Cabrnoch. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 399/2.

Je ta správná chvíle pro to, abych mohl otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP